Journal Sponsorship

Publisher

Grantee (İmtiyaz Sahibi): Eyüp Fahri Keskenler

Publisher (Yayımcı): Mustafa Furkan Keskenler / scienceliterature.com (Science Literature Publishing)

 

Sponsors

Recep Tayyip Erdoğan University | Scientific Support